Agjent shitje në terren

Detyrat

 • Planifikon, drejton, organizon dhe kontrollon aktivitet e shitjes;
 • Dalja në terren në gjetjen e klientëve të rinj
 • Përgjegjës për zhvillimin dhe ruajtjen e marrdhënieve me klientët;
 • Mban kontakte të vazhdueshme me klinetët për kërkesat e tyre;
 • Njohje shumë e mirë e tregut dhe studim i konkurrencës;
 • Raporton sipas kërkesës dhe standarteve të raportimit;
 • Detyra të tjera që mund ti ngarkohen.

Kualifikimet

 • Të ketë përfunduar studimet e larta;
 • Mbi 1 vite eksperiencë pune të ngjashme;
 • Aftësi të mira organzitave dhe negociuese;
 • Kreativitet dhe dhunti krijuese;
 • Shkathtesi ne Shitje/Aftesi shume te mira ne shitje;
 • Të bashkëpunoje me stafin për të gjitha detyrat;
 • Aftësi të mira për të punuar në grup
A ju ndihmoi ky artikull?
PoJo
Scroll to top