Politika e privatësisë

Qëllimi i kësaj Politike të Privatësisë (në tekstin e më tejmë “Politika”) është t’ju informojë se çfarë informacioni mund të mblidhen nga Webprom (Rruga e Kavajës, Ndërtesa 126/18. Tiranë) Webi: https://webprom.xyz/ e cila është një platformë reklamimi online që funksionon në fushën e shitjeve dhe blerjeve të trafikut. Me anë të kësaj Politike ne dëshirojmë t’ju informojmë se si do të përdoren informacionet tuaja nga ne, me kë mund të shpërndahen informacione të tilla, zgjedhjet tuaja në lidhje me mbledhjen, përdorimin dhe shpërndarjen e informacionit të tillë, aftësinë tuaj për të redaktuar, azhurnuar, korrigjuar ose fshini një informacion të tillë dhe procedurat e sigurisë që ne kemi zbatuar për të mbrojtur privatësinë tuaj.

Ne bëjmë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të siguruar që përpunimi ynë i të dhënave tuaja personale plotëson standardet e Rregullores së Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të 27 Prillit 2016.

Nëse nuk pajtoheni me të gjitha termat dhe kushtet e kësaj politike, ju lutemi mos përdorni Uebfaqen tonë.

Mbledhja e informacionit

1) Nëse megjithatë vendosni të kërkoni ndonjë informacion përmes formularit të kontaktit të dhënë në faqen tonë të internetit, ne do të kërkojmë emrin dhe adresën tuaj të postës elektronike për të trajtuar kërkesën tuaj personale ose për të siguruar shërbimet që keni kërkuar nga ne.

2) Uebfaqja jonë është një agjenci reklamimi që ofron një platformë miqësore për ndërveprimin midis botuesve dhe reklamuesve. Për t’u bashkuar me Uebfaqen tonë dhe duke përdorur shërbimet tona, ju do të krijoni një llogari.

Si pjesë e procesit të regjistrimit, ne mund t’ju kërkojmë të na jepni informacionin e mëposhtëm, i cili mund të përfshijë të dhënat tuaja personale:

– emrin tuaj për përshëndetje;
– Adresa e-mail për autorizimin tuaj në qëllime regjistrimi, për qëllime informacioni dhe njoftimi gjatë përdorimit të Uebfaqes tonë, për çështje të mbështetjes teknike;
– detajet e numrit të telefonit dhe skype për komunikim dhe mbështetje teknike (në disa raste numri i telefonit tuaj mund të kërkohet nga partnerët tanë, i cili kujdeset për pagesa);
– detajet e pagesës (adresa e portofolit, llogaria bankare, etj.) nëse aplikohet.
– gjuha juaj (do të na ndihmojë të flasim me ju në një gjuhë);
– fjalëkalim për llogarinë tuaj në Uebfaqen tonë (ju lutemi, zgjidhni për sigurinë tuaj një fjalëkalim të fshehtë dhe të sigurt për të siguruar konfidencialitetin e të dhënave tuaja, në rast se ju harroni fjalëkalimin tuaj, ju lutemi përdorni funksionin “Fjalëkalimi i harruar”) i dhënë në uebfaqen për të krijuar një fjalëkalim të ri, të sigurt).

Të gjitha informacionet e detyrueshme që kërkohen për t’u regjistruar shënohen përkatësisht. Të gjitha informacionet e mëtejshme jepen vullnetarisht; këto të dhëna përdoren për qëllimet e deklaruara ose për të përmirësuar shërbimet tona në internet.

Shpresojmë që ju të na jepni këtë informacion. Duke u regjistruar në Uebfaqen tonë, ju pajtoheni me Kushtet tona të Përdorimit dhe përdorimin e informacionit tuaj të lartpërmendur personal, në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë. Sidoqoftë, nëse nuk doni të zbuloni të dhënat tuaja personale tek ne, ju lutemi, mos i paraqisni ato. Kjo do të thotë që ne nuk do të jemi në gjendje t’ju ofrojmë shërbimin që keni kërkuar.

3) Sigurimi i shërbimeve të reklamimit në Internet Kompania jonë mund të mbledhë të dhëna anonime të përdoruesve në lidhje me adresën IP të pajisjeve të përdoruesit, ofruesin e shërbimit të Internetit, llojin e pajisjes, gjuhën e shfletuesit në përdorim dhe versionin e tij të sistemit operativ të instaluar në pajisjet e përdoruesit, informacione rreth faqet e vizituara të përdoruesit ku vendosen reklamat tona, si adresa e URL-së, data dhe ora e vizitave, faqet e shikuara, koha e kaluar.

Ne mund të zgjerojmë listën e të dhënave personale të kërkuara nga ju duke ndryshuar këtë politikë.

Ne mund të zgjerojmë listën e të dhënave personale të kërkuara nga ju duke ndryshuar këtë politikë.

Ne mund të zgjerojmë listën e të dhënave personale të kërkuara nga ju duke ndryshuar këtë politikë.

Nëse dëshironi të regjistroni një llogari në Uebfaqen tonë dhe të pranoni Kushtet tona të Përdorimit, atëherë ne kemi nevojë për informacion në lidhje me ju për qëllimet e mëposhtme:

– për të përmbushur kërkesën / pretendimin tuaj nga forma e kontaktit në Uebfaqen tonë;
– t’ju ofrojë një mundësi për të përdorur shërbimet e faqes sonë të internetit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në krijimin e një llogarie, qëllimet e faturimit: duke bërë pagesa (nëse jeni Botues), duke marrë pagesa nga ju (nëse jeni Reklamues), duke ju siguruar teknik mbështetje, etj;
– të kuptojë dhe plotësojë nevojat dhe preferencat tuaja;
– zhvillojnë oferta të reja dhe përmirësojnë ofertat ekzistuese të shërbimeve dhe produkteve;
– monitorimin dhe analizimin e tendencave, statistikave, përdorimit dhe aktiviteteve në lidhje me Uebfaqen tonë;
– qëllimet e marketingut (ju shtoni në listën tonë të pajtimeve me email, t’ju dërgojmë materiale promovuese, informacionin e partnerit tonë, për të zbatuar reklama të shfaqura në shënjestër, etj); do të merrni reklama vetëm nëse keni dhënë pëlqimin tuaj të qartë;
– plotësojnë kërkesat ligjore dhe rregullatore.

Nëse jeni një përdorues, të dhënat e të cilit u mblodhën gjatë ofrimit të shërbimeve të reklamimit në internet nga Kompania jonë, do të dini se përdorimi i informacionit tuaj personal ndryshon në varësi të fushatës përkatëse dhe klientit. Do të informoheni plotësisht për çdo përdorim të informacionit tuaj personal në uebfaqen përkatëse ose brenda fushatës përkatëse. Ne kemi nevojë për të dhënat tuaja personale vetëm për qëllimet e mëposhtme:

– për të zbuluar mashtrimin duke përfshirë krijimin e raporteve të mashtrimit për t’u shpërndarë me reklamuesit / botuesit;
– të përcaktojë performancën e fushatave të shpërndara përmes inventarit të botuesit dhe rrjetit dhe qëllimeve të faturimit;
– të zbatojë reklama të personalizuara ose të bazuara në sjellje (shënjestrimi i sjelljes);

Informacioni i identifikueshëm jo personalisht mund të përdoret për të analizuar trendet dhe statistikat, për të përmirësuar funksionimin e Uebsajtit dhe për të shërbyer përmbajtje dhe reklama.

Ne do t’i përpunojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë legale dhe të drejtë dhe nuk i përdorim ato jashtë qëllimeve për të cilat ju kemi informuar.

Ruajtja e të dhënave personale

Të dhënat e dhëna për ne ruhen në përputhje me ligjet në fuqi, në vendet e sigurta në BE. Ne ndërmarrim hapa të arsyeshëm për të siguruar që informacioni personal që mbledhim për ju mbetet i saktë, me kohë dhe i sigurt. Për të shmangur humbjen ose keqpërdorimin e të dhënave të ruajtura nga ne, marrim masa të nevojshme teknike dhe organizative të sigurisë, të cilat kontrollohen dhe azhurnohen rregullisht.

Fatkeqësisht, asnjë transmetim i të dhënave përmes Internetit nuk mund të garantohet të jetë 100% i sigurt dhe ndërsa ne përpiqemi të mbrojmë informacionin tuaj personal, ne nuk mund të garantojmë ose garantojmë sigurinë e tij të plotë. Ne nuk do të jemi përgjegjës për humbjet që ju ose ndonjë person mund të vuajë si rezultat i një shkeljeje të konfidencialitetit në lidhje me përdorimin tuaj të Uebfaqes ose çfarëdo informacioni që ju transmetoni në Uebfaqe. Gjithashtu, ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për të dhënat që ju paraqisni ose merrni prej nesh përmes Internetit ose për çdo qasje ose përdorim të paautorizuar të këtij informacioni dhe ne nuk mund dhe nuk garantojmë se informacioni i komunikuar nga ju për ne ose dërguar tek ju nga do të na pranohen ose nuk do të ndryshohet para ose pas transmetimit të tij tek ne.

Ne nuk kemi asnjë ndikim teknik ndaj palëve të treta, të cilat janë jashtë kontrollit tonë.

Ne do të ruajmë të dhënat tuaja personale deri në kërkesën tuaj për të përfunduar Kushtet e përdorimit midis nesh. Nëse nuk doni të përdorni më shumë shërbime të Uebfaqes tonë dhe fshini llogarinë tuaj, ju lutemi, na njoftoni në llogarinë tuaj ose me formën e kontaktit.

Në përputhje me rekomandimet e Këshillit të Standardeve të Sigurisë së Industrisë së Kartave të Pagesave, detajet e kartës së klientit mbrohen duke përdorur kriptimin e Transportit Shtresa – TLS 1.2 dhe shtresën e aplikimit me algoritëm AES dhe gjatësinë e çelësit 256 bit.

Kompania nuk ruan të dhënat e kartës së përdoruesit, por përdor një ofrues të shërbimit të pagesave për të përpunuar këto të dhëna.

Transferimi i të dhënave personale

Ne nuk do të kalojmë në asnjë mënyrë ose / dhe në asnjë rrethanë informacionin tuaj tek palët e treta, përveç sigurimit të këtij informacioni për palë të treta, e cila funksionon në emrin tonë dhe vetëm për ofrimin e shërbimeve të reklamimit në Internet. Ju pranoni që ne i udhëzojmë palët e treta që të përpunojnë transaksionet e pagesave dhe t’u përcjellin kërkesat e ofruara të pagesës dhe informacionin e faturimit atyre vetëm për këtë qëllim. Ne jemi duke përdorur ofruesit e shërbimit të certifikuar të pagesave për të përpunuar pagesat tuaja.

Zbulimi i të dhënave personale

Ne mund të zbulojmë informacione që mbledhim për ju, nëse kemi arsye të besojmë se:

– është e nevojshme të identifikoheni, të kontaktoni ose të ndërmerrni veprime juridike kundër personave ose subjekteve që mund të shkaktojnë dëm për ju, ne ose të tjerë;
– është e nevojshme për shkak të hetimit zyrtar të autoriteteve qeveritare;
– është e nevojshme të sigurohet përputhshmëria me dispozitat e ligjit ose me kërkesat e procedurave gjyqësore në lidhje me ne;
– ne gjithashtu mund të zbulojmë informacione kur besojmë se ligji e kërkon atë.

Qasja ose korrigjimet në informacionin tuaj

Ju jeni në gjendje të korrigjoni, azhurnoni ose ndryshoni të dhënat tuaja personale të dhëna tek ne në llogarinë tuaj, përveç adresës së postës elektronike. Adresa e postës elektronike është një identifikues unik në sistemin tonë dhe nuk mund të ndryshohet. Fatkeqësisht, nëse doni të përdorni Uebfaqen tonë me një e-mail tjetër, duhet të regjistroheni përsëri në Uebfaqen tonë. Nëse nuk keni regjistruar një llogari në Uebfaqen tonë, por keni arsye të besoni se ne kemi të dhënat tuaja personale, ju lutemi na kontaktoni në formën tonë të kontaktit në Uebfaqe.

Për më tepër, ju mund të kërkoni nga ne të fshijmë të dhënat tuaja personale nga baza e të dhënave tona.

Ju gjithashtu mund të mos pranoni të merrni komunikime promovuese nga ne në çdo kohë duke ndjekur udhëzimet në ato komunikime. Nëse nuk pranoni, ne prapë mund t’ju dërgojmë komunikime jo-promovuese, siç janë njoftimet teknike, njoftimet mbështetëse ose administrative ose informacione mbi ndryshimet në këtë politikë dhe përdorimin e shërbimeve në Uebfaqen tonë.

Ju gjithashtu keni të drejta të tjera, të cilat ju sigurohen nga ligji për mbrojtjen e të dhënave, duke përfshirë por jo të kufizuara në: të kërkoni hyrje dhe të keni akses falas në të dhënat tuaja personale që janë siguruar për ju dhe që kanë qenë subjekt i përpunimit; për të kufizuar përpunimin e të dhënave tuaja personale; e drejta për të revokuar çdo pëlqim të dhënë për përpunimin e të dhënave personale në çdo kohë; objekt i përpunimit bazuar në balancimin e interesave legjitime; e drejta e ankimit tek autoriteti kompetent mbikëqyrës i mbrojtjes së të dhënave; të jenë të vetëdijshëm për ndryshimet e bëra në kushtet e kësaj politike në mënyrë efikase përpara zbatimit të ndryshimeve të reja ose, përndryshe, për politikën e re të përpunimit të informacionit; të ketë qasje të lehtë në tekstin e kësaj Politike dhe ndryshimet e tij etj.

Nëse keni ndonjë kërkesë, ankesë ose pretendoni për ne në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale nga ne, ju lutemi, na dërgoni një mesazh në formën tonë të kontaktit në Uebfaqe (nëse keni regjistruar llogari në Uebfaqen tonë, ju mund t’i bëni ato atje) . Ju mesazhi duhet të përmbajë:

– përcaktimi juaj (nëse aplikohet), për shembull, reklamuesi ose botuesi;
– emrin dhe adresën tuaj të postës elektronike;
– përshkrimin e fakteve që shkaktojnë kërkesën, pretendimin ose ankesën dhe qëllimin e kërkuar (azhurnimi, korrigjimi ose fshirja, ose përmbushja e detyrave).

Ne i konsiderojmë të gjitha kërkesat nga ju brenda 15 ditëve. Para se t’i përgjigjemi kërkesës, ne do të verifikojmë identitetin tuaj dhe të gjejmë të dhënat tuaja personale në bazën e të dhënave tona. Nëse kërkesa ose informacioni i dhënë është i paplotë, ne do të kërkojmë informata shtesë për identifikimin tuaj, të cilat do të sigurohen nga ju brenda 5 ditëve nga marrja e kërkesës për të korrigjuar dështimet. Nëse nuk paraqisni dokumentacionin ose informacionin e kërkuar brenda 5 ditëve nga data e kërkesës fillestare, do të konsiderohet se keni hequr dorë nga kërkesa. Pasi të jetë marrë kërkesa juaj me informacion të plotë, afati 15 ditë do të fillojë përsëri. Kur nuk është e mundur të përgjigjeni në kërkesën tuaj brenda një afati të tillë, ne do t’ju informojmë për arsyet e vonesës dhe datën kur do të trajtohet kërkesa juaj, e cila në asnjë rast nuk mund të kalojë 30 ditë pas skadimit të mandatit të parë .

Nëse doni të fshini llogarinë tuaj, ju lutemi na kontaktoni në llogarinë tuaj. Nëse fshirja nuk është e mundur për arsye juridike, hyrja në të dhënat në fjalë do të bllokohet. Ju lutemi vini re, megjithatë, që ne mund të mos jemi në gjendje të vazhdojmë të ofrojmë disa ose të gjitha shërbimet e ofruara në faqet tona të internetit që kërkojnë regjistrim në rast se të dhënat tuaja janë fshirë ose bllokuar.

Lidhje të palëve të treta

Uebsajti mund të përmbajë lidhje me faqet në internet që operohen dhe mirëmbahen nga palë të treta mbi të cilat ne nuk kemi kontroll. Do informacion që ju siguroni në faqet e internetit të palëve të treta do të qeveriset nën kushtet e politikës së intimitetit të secilës faqe dhe ne ju inkurajojmë që të hetoni dhe të bëni pyetje përpara se të zbuloni ndonjë informacion për operatorët e faqeve të internetit të palëve të treta. Ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi për përmbajtjen, veprimet ose politikat e faqeve të internetit të palëve të treta. Përfshirja e faqeve të internetit të palëve të treta në Uebfaqen tonë në asnjë mënyrë nuk përbën një miratim të përmbajtjes, veprimeve ose politikave të faqeve të tilla. Ju lutemi, kontrolloni politikat e palëve të treta përpara se të paraqisni të dhëna personale në këto uebfaqe.

Mbrojtja e të miturve

Personat nën 18 vjeç janë të përjashtuar nga shërbimet tona dhe nga sigurimi i çdo informacioni personal pa pëlqimin e prindërve ose kujdestarëve të tyre. Ne nuk kërkojmë informacione personale nga fëmijët dhe adoleshentët. Ne nuk i mbledhim me vetëdije ose mbledhim të dhëna të tilla dhe nuk i zbulojmë ato palëve të treta. Nëse, megjithatë, ne jemi të vetëdijshëm se të dhënat personale në lidhje me një fëmijë nën moshën 18 vjeç janë mbledhur në Uebfaqe, ne do të bëjmë përpjekje të arsyeshme për t’i fshirë ato menjëherë nga regjistrimet tona.

Ndryshimet në politikë

Kjo politikë mund të ndryshohet herë pas here. Ne ruajmë të drejtën të ndryshojmë këtë Politikë të Privatësisë në çdo kohë. Do ndryshim në këtë politikë do të jetë efektiv menjëherë pas postimit të versionit të fundit në Uebfaqen tonë. Ne do t’ju informojmë me e-mail për ndryshimet, të cilat mund të lidhen me qëllimet e përpunimit të të dhënave personale, kushtet e ruajtjes, pranimet e të dhënave personale dhe çdo ndryshim tjetër thelbësor në këtë politikë. Nëse nuk jeni dakord me ndryshimet në politikën tonë, ju lutemi mos përdorni Uebfaqen pas postimit të ndryshimeve të tilla në internet dhe na kërkoni të ndërpresim përpunimin e të dhënave tuaja personale. Duke përdorur Uebfaqen pas postimit të ndryshimeve në këtë politikë, ju pranoni të gjitha ndryshimet e tilla.

Pyetje komente ose  na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë politikë, ju lutemi na kontaktoni në formën tonë të kontaktit: https://help.webprom.xyz/contact/.

Kjo Politika të Privatësisë janë ne fuqi që nga 10 mars 2020

A ju ndihmoi ky artikull?
PoJo
Scroll to top